Ανακοινοποίηση στο Ορθό Διάθεσης - Πράξη 55/29-10-2015 (Αρχείο)