Διάθεση σε ΕΚ για συμπλήρωση ωραρίου, Κατ' οίκον Διδασκαλία, Ορισμός Αναπληρωτή του Διευθυντή, Ανάθεση θεωρητικών μικτών μαθημάτων ΕΠΑΛ, Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων (αρχείο) &

Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο)