Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής Παράλληλης Στήριξης), Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Τοποθέτηση Αναπληρωτή, Τοποθέτηση Αναπληρωτή Παράλληλης Στήριξης, Τοποθέτηση Αναπληρωτή Ειδικής Αγωγής, Τοποθέτηση Αναπληρωτή σε ΔΥΕΠ ή Τ.Υ. ΖΕΠ (αρχείο) &

Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές) (αρχείο)