Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο) & Τροποποίηση-Ανάκληση αναπληρωτών (αρχείο)