Ανακοινοποίηση στο ορθό-Τοποθέτηση Αναπληρωτή, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής) (αρχείο)