Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου - Πράξη 56/30-10-2015 (Αρχείο)