Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου - Προσωρινή Τοποθέτηση - Πράξη 57/2-11-2015 (Αρχείο)