Εκτύπωση

Πράξη 60/14-12-2015

(Διάθεση σε Ε.Κ. για Συμπλήρωση Ωραρίου(Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου) (Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου 2)

(Διάθεση στην Πρωτοβάθμια για Συμπλήρωση Ωραρίου) (Προσωρινή Τοποθέτηση) (Ανάκληση Διάθεσης)

(Εξ Ολοκλήρου Διάθεση) (Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ) (Τροποποίηση Προσωρινής Τοποθέτησης)

(Τοποθετήσεις από άλλο ΠΥΣΔΕ) (Εξέταση Αιτήσεων) (Καθορισμός Τομέων - Ανακοινοποίηση)

(Τροποποίηση Διάθεσης για Συμπλήρωση Ωραρίου) (Τροποποίηση Διάθεσης για Συμπλήρωση Ωραρίου 2)

(Τοποθέτηση Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής)  (Τοποθέτηση Αναπληρωτών)