Ανακοινοποίηση στο Ορθό ως προς τις Ώρες του Κλάδου ΠΕ02 στα Τμήματα Ένταξης του 40ου Γυμνασίου Αθηνών (Αρχείο)