Ανακοινοποίηση Λειτουργικών Κενών και Υποβολή Αιτήσεων για Απόσπαση λόγω Υπεραριθμίας, Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου, Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ, Απόσπαση εντός του ίδιου ΠΥΣΔΕ και Τοποθετήσεις από άλλο ΠΥΣΔΕ (Έγγραφο) (Λειτουργικά Κενά)