Εκτύπωση

Πράξη 28/5-9-2016

(Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ) (Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου) (Προσωρινή Τοποθέτηση)

(Εξέταση Αίτησης) (Οριστική Τοποθέτηση Εκπαιδευτικού μετά από Ανάκληση της Αίτησης Συνταξιοδότησης)