Ανακοίνωση για Επικαιροποιημένα Λειτουργικά Κενά και Υποβολή Αιτήσεων (Αρχείο)