Ανακοινοποίηση στο Ορθό της Πράξης 28 - Προσωρινή Τοποθέτηση (Αρχείο)