Λειτουργικά Κενά για Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Γυμνάσιο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», 1ο Πειρ. Γ/σιο Αθηνών, 1ο Πειρ. ΓΕΛ Αθηνών, 2ο Πειρ. Γ/σιο Αθηνών, 2ο Πειρ. ΓΕΛ Αθηνών και Π.Σ.Π.Α. (Αρχείο)