Εκτύπωση

Πράξη 30/9-9-2016

(Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου) (Προσωρινή Τοποθέτηση) (Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ)

(Τοποθέτηση από άλλο ΠΥΣΔΕ για το Διδακτικό Έτος) (Τοποθετήσεις από άλλο ΠΥΣΔΕ - Προσωρινά)

(Διάθεση στην Πρωτοβάθμια για Συμπλήρωση Ωραρίου)