Ανακοινοποίηση στο Ορθό Πράξης 30 (Αρχείο 1) (Αρχείο 2)