Ανακοινοποίηση Πράξης 33 για Εκπαιδευτικούς Κλάδου ΠΕ19-ΠΕ20 που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ και για Α.Φ. (Αρχείο)