Ανάκληση Διάθεσης για Συμπλήρωση Ωραρίου - Πράξη 37/22-9-2016 (Αρχείο)