Συμπληρωματική της Πράξης 32/13-9-2016 - Αμοιβαία Απόσπαση (Αρχείο)