Διάθεση στην Πρωτοβάθμια εξ Ολοκλήρου - Πράξη 38/28-9-2016 (Αρχείο)