Διάθεση Εκπαιδευτικών στο 2ο Ε.Κ. Αθηνών - Πράξη 38/28-9-2016 (Αρχείο)