Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου - Απόσπαση σε ΕΚΦΕ - Τοποθέτηση Αναπληρωτή - Πράξη 38/28-9-2016 (Αρχείο)