Εκτύπωση

Τροποποίηση Διάθεσης για Συμπλήρωση Ωραρίου - Ανάκληση Διάθεσης στην Πρωτοβάθμια - Τροποποίηση Προσωρινής Τοποθέτησης - Ανάκληση Διάθεσης για Συμπλήρωση Ωραρίου - Πράξη 38/28-9-2016 (Αρχείο)