Ανακοινοποίηση στο Ορθό ως προς την Πράξη 38 (Αρχείο)