Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου - Πράξη 39/29-9-2016 (Αρχείο)