Εκτύπωση

Τροποποίηση Προσωρινής Τοποθέτησης - Τροποποίηση Διάθεσης για Συμπλήρωση Ωραρίου - Ανάκληση Διάθεσης για Συμπλήρωση Ωραρίου - Τροποποίηση Τοποθέτησης από άλλο ΠΥΣΔΕ - Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές) - Πράξη 39/29-9-2016 (Αρχείο)