Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Πράξη Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 05/06-02-2020 (αρχείο)

Πράξη Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 05/06-02-2020 (τροποποίηση-ανάκληση) (αρχείο)

Πράξη Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 05/06-02-2020 (Τοποθέτηση Αναπληρωτών) (αρχείο)

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ (Αρχείο)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΜΕΑΕ - Τ.Ε. (Αρχείο)

Κατ' οίκον Διδασκαλία (αρχείο)

Τοποθέτηση αναπληρώτριας (Αρχείο)

Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο)

Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο)

Πράξη Π.Υ.Σ.Δ.Ε 03/20-01-2020 (αρχείο)

Πράξη Π.Υ.Σ.Δ.Ε 03/20-01-2020 (τροποποίηση-ανάκληση (αρχείο)

Πράξη Π.Υ.Σ.Δ.Ε 03/20-01-2020 (πρωτοβάθμια) (αρχείο)

Τοποθέτηση ως Υποδιευθυντής (Με θητεία) (αρχείο)

Τοποθέτηση ως Διευθυντής (Προσωρινή), Τοποθέτηση ως Υποδιευθυντής (Προσωρινή) (αρχείο)

Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων, Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ, Προσωρινή τοποθέτηση, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Διάθεση σε ΕΚ για συμπλήρωση ωραρίου, Διάθεση σε ΕΚ εξ ολοκλήρου (αρχείο) &

Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές), Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο) &

Κατ' οίκον Διδασκαλία, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής), Τοποθέτηση Αναπληρωτή, Τοποθέτηση Αναπληρωτή σε ΔΥΕΠ ή Τ.Υ. ΖΕΠ (αρχείο) &

Γραμματειακή Υποστήριξη (αρχείο)