Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Πράξη 54/13-11-2018 - ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την τοποθέτηση αναπληρωτή εκπαιδευτικού (αρχείο)

Πράξη 54/13-11-2018 - Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Διάθεση σε ΕΚ για συμπλήρωση ωραρίου, Τοποθέτηση Αναπληρωτή Παράλληλης Στήριξης, Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων, Διάθεση στην Πρωτοβάθμια για συμπλήρωση ωραρίου, Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ, Προσωρινή τοποθέτηση, Τοποθέτηση Αναπληρωτή, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής), Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου με Β´ Ανάθεση, Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου με Γ´ Ανάθεση (αρχείο)

Τροποποίηση - Ανάκληση Πράξη 54_13-11-2018 (αρχείο)

ΠΡΑΞΗ 5/13-11-2018 - Διευρυμένο

Υποδιευθυντές Διευρυμένο (αρχείο)

Αναστολή καθηκόντων Υποδιευθυντών (αρχείο)

Τοποθέτηση Υποδιευθυντή και Τοποθέτηση Υπευθύνου Τομέα (αρχείο)

Ανακοινοποίηση τροποποίησης πράξεων (Αρχείο)

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου εκπ/κών (αρχείο)

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου στην Πρωτοβάθμια (αρχείο)

Απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ εκπ/κού (αρχείο)

Προσωρινή τοποθέτηση εκπ/κού (αρχείο)

Τροποποίηση πράξεων (αρχείο)

Τοποθέτηση αναπληρωτών (Αρχείο) - Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου αναπληρωτών (Αρχείο)

Πράξη 52/29-10-2018 - Συμπληρωματική (αρχείο)

Πράξη 52/29-10-2018 - Ανακοινοποίηση στο ορθό (αρχείο)

Πράξη 52/29-10-2018 - Ανακοινοποίηση (αρχείο)

Πράξη 51/24-10-2018-Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων (αρχείο)

Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο)

Τοποθέτηση Αναπληρωτή-Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής) (αρχείο)

Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές) (αρχείο)

Διάθεση- Τροποποίηση-Ανάκληση στο 1ο Ε.Κ. (αρχείο)

Συμπληρωματική Διάθεση-Τροποποίηση-Ανάκληση στο 6ο Ε.Κ. (αρχείο)

Συμπληρωματική Διάθεση-Τροποποίηση στο 6ο Ε.Κ.(αρχείο)