Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου εκπ/κών (αρχείο)

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου στην Πρωτοβάθμια (αρχείο)

Απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ εκπ/κού (αρχείο)

Προσωρινή τοποθέτηση εκπ/κού (αρχείο)

Τροποποίηση πράξεων (αρχείο)

Τοποθέτηση αναπληρωτών (Αρχείο) - Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου αναπληρωτών (Αρχείο)

Πράξη 52/29-10-2018 - Συμπληρωματική (αρχείο)

Πράξη 52/29-10-2018 - Ανακοινοποίηση στο ορθό (αρχείο)

Πράξη 52/29-10-2018 - Ανακοινοποίηση (αρχείο)

Πράξη 51/24-10-2018-Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων (αρχείο)

Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο)

Τοποθέτηση Αναπληρωτή-Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής) (αρχείο)

Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές) (αρχείο)

Διάθεση- Τροποποίηση-Ανάκληση στο 1ο Ε.Κ. (αρχείο)

Συμπληρωματική Διάθεση-Τροποποίηση-Ανάκληση στο 6ο Ε.Κ. (αρχείο)

Συμπληρωματική Διάθεση-Τροποποίηση στο 6ο Ε.Κ.(αρχείο)

Τοποθετήσεις Μονίμων Εκπαιδευτικών (Αρχείο)

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών (Αρχείο)

Ανάκληση - Τροποποίηση Μονίμων Εκπαιδευτικών (Αρχείο

Ανάκληση - Τροποποίηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών (Αρχείο)

Διάθεση - Τροποποίηση - Ανάκληση 2ο ΕΚ (Αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο ορθό - Πράξης 41/24-09-2018 (αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο ορθό της Πράξης 41/24-09-2018 που αφορά διαθέσεις σε Ε.Κ (αρχείο)

Πράξη 50/17-10-2018 - Τοποθετήσεις -  Διαθέσεις -  Ενστάσεις (Αρχείο)

Πράξη 50/17-10-2018(ΕΚ) (Αρχείο) - Πράξη 50/17-10-2018 (Αναπληρωτές) (Αρχείο)

Πράξη 50/17-10-2018  Ανακλήσεις - Τροποποιήσεις (Αρχείο)

Πράξη 50/17-10-2018  Ανακλήσεις - Τροποποιήσεις (Αναπληρωτές)(Αρχείο)