Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Πράξη 28_30-7-2019_Τροποποίηση-Ανάκληση (Αρχείο)

Πράξη 28_30-7-2019_Προσωρινή τοποθέτηση (Αρχείο)

Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων (αρχείο)

Πράξη 27/29-07-2019: Εξέταση ενστάσεων, Οριστικές τοποθετήσεις, Αυτεπάγγελτες οριστικές τοποθετήσεις (αρχείο)

Ανακοίνωση για ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών (αρχείο)

Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων (αρχείο)

Εναπομείναντα κενά (αρχείο)

Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων (αρχείο)

Οριστικές τοποθετήσεις (αρχείο)

Οριστικές τοποθετήσεις σε ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (αρχείο)

Τροποποίηση μορίων (αρχείο)