Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Πράξη 49/15-10-2018-Aνακοινοποίηση στο ορθό ως προς τον κάτωθι εκπαιδευτικό- Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο)

Τοποθετήσεις (Αρχείο ) & Τροποποιήσεις - Ανακλήσεις (Αρχείο)  Πράξη Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 49/15-10-2018 (Αναπληρωτές)

Τοποθετήσεις (Αρχείο) & Τροποποιήσεις- Ανακλήσεις (Αρχείο) Πράξη Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 49/15-10-2018

Αποσπάσεις λόγω υπεραριθμίας - Πράξη 33/2018 (αρχείο)

Προσωρινή τοποθέτηση Πράξη 47/09-10-2018 (Αρχείο)

Πράξη 47/09-10-2018 (αρχείο) και Τροποποιήσεις-Ανακλήσεις (αρχείο)

Πράξη 46/08-10-2018 - Εξ' ολοκλήρου διάθεση (αρχείο)

Πράξη 48/11-10-2018 (Αναπληρωτές) (αρχείο) και Τροποποιήσεις-Ανακλήσεις (αρχείο)

Πράξη 48/11-10-2018 (αρχείο) και Τροποποιήσεις-Ανακλήσεις (αρχείο)

Πράξη 46/08-10-2018 - Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές) (αρχείο)