Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Απόσπαση Εκπαιδευτικού  ΑΡΧΕΙΟ

Διάθεση στην Πρωτοβάθμια εξ ολοκλήρου, Τοποθετήσεις (από άλλο ΠΥΣΔΕ Προσωρινά), Εξ ολοκλήρου διάθεση (προσωρινά),

Προσωρινή Τοποθέτηση μέχρι την εκ νέου τοποθέτηση  ΑΡΧΕΙΟ

 

Πράξη 09/28-08-2019 - Τοποθέτηση ως Διευθυντής (Με θητεία)  ΑΡΧΕΙΟ

Ανακοίνωση για εκπαιδευτικούς που αποσπάστηκαν στη Δ.Δ.Ε. Α' Αθήνας  Έγγραφο

Πράξη 28_30-7-2019_Τροποποίηση-Ανάκληση (Αρχείο)

Πράξη 28_30-7-2019_Προσωρινή τοποθέτηση (Αρχείο)

Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων (αρχείο)

Πράξη 27/29-07-2019: Εξέταση ενστάσεων, Οριστικές τοποθετήσεις, Αυτεπάγγελτες οριστικές τοποθετήσεις (αρχείο)

Ανακοίνωση για ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών (αρχείο)

Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων (αρχείο)

Εναπομείναντα κενά (αρχείο)

Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων (αρχείο)