Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Πράξη 46/08-10-2018 (αρχείο) & Τροποποιήσεις - Ανακλήσεις (αρχείο) & Ανακοινοποίηση (αρχείο)

Πράξη 45/04-10-2018 - Ανάθεση μαθημάτων Γ΄ ανάθεσης (αρχείο)

Πράξη 46/08-10-2018 (αρχείο)

Πράξη 46/08-10-2018 - Αναπληρωτές -Τοποθέτηση & Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο)

Πράξη 45/04-10-2018 - Προσωρινή τοποθέτηση (Συμπληρωματική) (αρχείο)

Πράξη 42/27-09-2018 - Συμπληρωματική (αρχείο)

Πράξη 45/04-10-2018 - Προσωρινές τοποθετήσεις - Εξ ολοκλήρου διάθεση - διάθεση για συμπλήρωση - Τοποθέτηση απο αλλο ΠΥΣΔΕ - εξέταση ενστάσεων (αρχείο),

Ανακληση Τροποποποίησης (αρχείο) &

Εξ ολοκλήρου διάθεση και διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου στην Πρωτοβάθμια (αρχείο)

Πράξη 4/04-10-2018 - Τοποθέτηση Διευθυντών και ορισμός αναπληρωτή του Διευθυντή (αρχείο)

Πράξη 45/04-10-2018 - τοποθετήσεις αναπληρωτών (αρχείο)

Πράξη 43/01-10-2018 - Ανακοινοποίηση στο ορθό Τροποποίησης (αρχείο)