Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο

Χρονοδιάγραμμα εργασιών του ΠΥΣΔΕ Α΄ Αθήνας

Από Τετάρτη 10/07/2019 και ώρα 07:00 έως και Πέμπτη 11/07/2019 και ώρα 23:59, οι εκπαιδευτικοί της ΔΔΕ Α Αθήνας θα μπορούν να δηλώνουν οργανικά κενά για άρση υπεραριθμίας μέσω της υπηρεσίας προσωπικής ενημέρωσης (https://www.athena.net.gr/athena/personalinfo).

Επισημαίνεται ότι στο σύστημα βρίσκονται αποθηκευμένες οι επιλογές που τυχόν είχαν δηλωθεί στις 13/06/2019 από τους εκπαιδευτικούς κατά την διαδικασία αιτήσεων που δεν ολοκληρώθηκε. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να τροποποιήσουν ή να διαγράψουν τις επιλογές τους μέχρι την παραπάνω προθεσμία.

Παρακάτω θα βρείτε τους πίνακες των οργανικών κενών.

Σε μορφή rar - Σε μορφή zip

Οδηγίες για υπεράριθμους εκπαιδευτικούς

Ομαδοποίηση σχολείων της Δ.Δ.Ε. Α' Αθήνας

 

 Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών (Αρχείο)

Ανακοίνωση για ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών που διατέθηκαν ή αποσπάστηκαν σε σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας. Έγγραφο

Ενημέρωση για την αναστολή υλοποίησης χρονοδριαγράμματος εργασιών ΠΥΣΔΕ Α΄Αθήνας (αρχείο)

Ανακοίνωση για εκπαιδευτικούς που διοριστηκαν η μετατέθηκαν στην ΔΔΕ Α' Αθήνας (αρχείο)

Προσωρινή τοποθέτηση μέχρι την εκ νέου τοποθέτηση (αρχείο)

Χρονοδιάγραμμα εργασιών του ΠΥΣΔΕ Α’ Αθήνας (αρχείο)

Προσωρινή τοποθέτηση - Τοποθέτηση Αναπληρωτή - Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής) - Τοποθέτηση Αναπληρωτή σε ΔΥΕΠ ή Τ.Υ. ΖΕΠ - 

Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων Αρχείο

Τροποποίηση - Ανάκληση Αρχείο

Πράξη 08/22-05-2019 Διευρυμένο _Τοποθέτηση ως Υποδιευθυντής (Με θητεία) Αρχείο