Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Οριστικές τοποθετήσεις (αρχείο)

Οριστικές τοποθετήσεις σε ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (αρχείο)

Τροποποίηση μορίων (αρχείο)

Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων (αρχείο)

Τροποποίηση Χρονοδιαγράμματος εργασιών του ΠΥΣΔΕ Α΄ Αθήνας με βάση το υπ’αριθμ.116841/Ε2 19-07-2019 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Έγγραφο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (Ανακοινοποίηση) 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ (σε μορφή zip)

 

Ανακοίνωση για τους εκπαιδευτικούς που μετατέθηκαν σε ΣΜΕΑΕ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΜΕΑΕ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

 

Ανακοίνωση διόρθωσης υπεραριθμίας

Αμοιβαία Μετάθεση