Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Ανακοίνωση για ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών που διατέθηκαν ή αποσπάστηκαν σε σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας. Έγγραφο

Ενημέρωση για την αναστολή υλοποίησης χρονοδριαγράμματος εργασιών ΠΥΣΔΕ Α΄Αθήνας (αρχείο)

Ανακοίνωση για εκπαιδευτικούς που διοριστηκαν η μετατέθηκαν στην ΔΔΕ Α' Αθήνας (αρχείο)

Προσωρινή τοποθέτηση μέχρι την εκ νέου τοποθέτηση (αρχείο)

Χρονοδιάγραμμα εργασιών του ΠΥΣΔΕ Α’ Αθήνας (αρχείο)

Προσωρινή τοποθέτηση - Τοποθέτηση Αναπληρωτή - Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής) - Τοποθέτηση Αναπληρωτή σε ΔΥΕΠ ή Τ.Υ. ΖΕΠ - 

Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων Αρχείο

Τροποποίηση - Ανάκληση Αρχείο

Πράξη 08/22-05-2019 Διευρυμένο _Τοποθέτηση ως Υποδιευθυντής (Με θητεία) Αρχείο

Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικού (Αρχείο)

Πράξη 17/17-04-2019 - Τροποποίηση-Ανάκληση  (Μόνιμοι - Αναπληρωτές)  Αρχείο

Πράξη 17/17-04-2019 Γραμματειακή Υποστήριξη - Τοποθέτηση Αναπληρωτή - Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής) Αρχείο