Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Χρονοδιάγραμμα εργασιών του ΠΥΣΔΕ Α’ Αθήνας (αρχείο)

Προσωρινή τοποθέτηση - Τοποθέτηση Αναπληρωτή - Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής) - Τοποθέτηση Αναπληρωτή σε ΔΥΕΠ ή Τ.Υ. ΖΕΠ - 

Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων Αρχείο

Τροποποίηση - Ανάκληση Αρχείο

Πράξη 08/22-05-2019 Διευρυμένο _Τοποθέτηση ως Υποδιευθυντής (Με θητεία) Αρχείο

Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικού (Αρχείο)

Πράξη 17/17-04-2019 - Τροποποίηση-Ανάκληση  (Μόνιμοι - Αναπληρωτές)  Αρχείο

Πράξη 17/17-04-2019 Γραμματειακή Υποστήριξη - Τοποθέτηση Αναπληρωτή - Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής) Αρχείο

Πράξη 07/29-03-2019 - Τοποθέτηση ως Υποδιευθυντής (Με θητεία) Αρχείο

Πράξη 15/03-04-2019 (Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τις διαθέσεις σε σχολεία εκπαιδευτικών) Αρχείο

Τροποποίηση-Ανάκληση & (Αναπληρωτής) (αρχείο)

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Διάθεση σε ΕΚ για συμπλήρωση ωραρίου, Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων (αρχείο)

Τοποθέτηση & Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτές) (αρχείο)

(Ανακοινοποίηση στο ορθό) Ανακοίνωση προγράμματος για τη διενέργεια συνεντεύξεων των υποψηφίων για την πλήρωση κενούμενης θέσης Προϊσταμένου Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ.Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (αρχείο)