Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Ανάκληση Τοποθέτησης Αρχείο

Ανακοίνωση για τη διενέργεια συνεντεύξεων των υποψηφίων για την πλήρωση κενούμενης θέσης Προϊσταμένου Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ.Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Αρχείο

Ανακοίνωση προγράμματος για τη διενέργεια συνεντεύξεων των υποψηφίων για την πλήρωση κενούμενης θέσης Προϊσταμένου Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ.Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ  Αρχείο

Πράξη 6/21-03-2019 - Τοποθέτηση ως Διευθυντής (Με θητεία) Αρχείο

Πράξη 14/20-03-2019 - Τοποθέτηση, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Τοποθέτηση Αναπληρωτή σε ΔΥΕΠ ή Τ.Υ. ΖΕΠ, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου σε υπηρεσίες διοίκησης, Γραμματειακή Υποστήριξη, Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο)

& Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο)

11/06-03-2019 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ

Aνάρτηση οριστικού αξιολογικού πίνακα επιλογής και τοποθέτησης σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης και δήλωση προτίμησης των υποψηφίων για τη θέση Υπευθύνων Εργαστηριακών κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.)  Αρχείο

Τοποθέτηση Αναπληρωτή - Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής) - Γραμματειακή Υποστήριξη - Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου - Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ - Ανάθεση θεωρητικών μικτών μαθημάτων ΕΠΑΛ - Διάθεση σε ΕΚ για συμπλήρωση ωραρίου  Αρχείο

Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές και Μόνιμοι)  Αρχείο 

 

11/06-03-2019 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ

Aνάρτηση οριστικού αξιολογικού πίνακα επιλογής των υποψηφίων για τη θέση Υπευθύνων Εργαστηριακών κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.)

Αρχείο

Ανακοίνωση αίτησης δήλωσης προτίμησης ΕΚΦΕ Αρχείο

Ανακοινοποίηση στο Ορθό Πράξης 7/22-02-2019 (Αρχείο)

Aνάρτηση οριστικού αξιολογικού πίνακα επιλογής των υποψηφίων για τη θέση Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
10/01-03-2019 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ (Αρχείο)

09/27-02-2019 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ

Ανακοίνωση αναμορφωμένων προσωρινών πινάκων κατάταξης με βάση τα αντικειμενικά μόρια των δεκτών υποψηφίων για τη θέση Υπευθύνων Εργαστηριακών κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.)  (Αρχείο)

Ανακοίνωση για τη διενέργεια συνεντεύξεων των δεκτών υποψηφίων για τη θέση Υπευθύνων Εργαστηριακών κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) (Αρχείο)

Ανακοίνωση προγράμματος για τη διενέργεια συνεντεύξεων των δεκτών υποψηφίων για τη θέση Υπευθύνων Εργαστηριακών κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Αρχείο

Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων  Αρχείο