Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Πράξη 08/27-02-2019 - Τοποθέτηση Αναπληρωτή σε ΔΥΕΠ ή Τ.Υ. ΖΕΠ  Αρχείο

 

Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων - Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου με Β´ Ανάθεση - Γραμματειακή Υποστήριξη - Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ - Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου   Αρχείο

Τροποποίηση - Ανάκληση Αρχείο

Πράξη 05/22-02-2019 _Διευρυμένο - Τοποθέτηση ως Υποδιευθυντής (Με θητεία)  (Αρχείο

05/22-02-2019 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ

Ανακοίνωση αναμορφωμένων προσωρινών πινάκων κατάταξης των δεκτών υποψηφίων για τη θέση Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (Αρχείο)

Ανακοίνωση για τη διενέργεια συνεντεύξεων των δεκτών υποψηφίων Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (Αρχείο)

Ανακοίνωση προγράμματος για τη διενέργεια συνεντεύξεων των δεκτών υποψηφίων Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών  (Αρχείο)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ(Ε.Κ.Φ.Ε.)

04/11-02-2019 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ

(Αρχείο)

Κατάθεση Ενστάσεων (Αρχείο)

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

04/11-02-2019 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ

(Αρχείο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ (Αρχείο)

 

 

Πράξη 04/11-02-2019 - Τοποθέτηση Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού στη Δ.Δ.Ε Α' ΑΘΗΝΑΣ (Αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο Ορθό Πράξη 6/11-02-2019 (Αρχείο)

Πράξη 06/11-02-2019

Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων - Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου με Β´ Ανάθεση - Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου με Γ´ Ανάθεση -

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου - Διάθεση σε ΕΚ για συμπλήρωση ωραρίου - Διάθεση σε ΕΚ εξ ολοκλήρου  (Αρχείο)

Τροποποιήσεις-Ανακλήσεις (Μονίμων και Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών) (Αρχείο

AΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Ε.Κ.Φ.Ε.)


03/07-02-2019 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Ε.Κ.Φ.Ε) ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ (Αρχείο)