Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (Υ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ)

02/04-02-2019 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ

(Αρχείο)

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Ε.Κ.Φ.Ε.)
07/07-02-2019 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Ε.Κ.Φ.Ε) ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ (Αρχείο)

Πράξη 02/16-01-2019 Ανακοινοποίηση στο ορθό για Γ' Ανάθεση (Αρχείο)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (Υ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ)

06/04-02-2019 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ

(Αρχείο)

ΠΡΑΞΗ 5/31-01-2019

Γραμματειακή Υποστήριξη - Διάθεση στην Πρωτοβάθμια για συμπλήρωση ωραρίου - Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων - Προσωρινή τοποθέτηση-

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου - Διάθεση σε ΕΚ για συμπλήρωση ωραρίου - Διάθεση σε ΕΚ εξ ολοκλήρου (Αρχείο)

Τοποθέτηση Αναπληρωτή σε Τ.Υ. ΖΕΠ - Τοποθέτηση Αναπληρωτή - Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής) (Αρχείο)

Τροποποιήσεις - Ανακλήσεις (Μονίμων Εκπαιδευτικών) (Αρχείο)

Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο)

Πράξη Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 4/23-01-2019 

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου - Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου με Γ´ Ανάθεση - Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων (Αρχείο)

Τοποθέτηση Αναπληρωτή σε Τ.Υ. ΖΕΠ -Τοποθέτηση Αναπληρωτή - Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής) (Αρχείο)

 

Πράξη 1/23-1-2019_Διευρυμένο _ Τοποθετήσεις Υποδιευθυντών και Υπεύθυνος Τομέα Ε.Κ. (Αρχείο)

Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο)

Πράξη 02/16-01-2019 - Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων, Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου με Γ´ Ανάθεση, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Κατ' οίκον Διδασκαλία (αρχείο)

& Ανάκληση Τροποποίησης (αρχείο)

& Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο)