Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Τοποθετήσεις Μονίμων Εκπαιδευτικών (Αρχείο)

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών (Αρχείο)

Ανάκληση - Τροποποίηση Μονίμων Εκπαιδευτικών (Αρχείο

Ανάκληση - Τροποποίηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών (Αρχείο)

Διάθεση - Τροποποίηση - Ανάκληση 2ο ΕΚ (Αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο ορθό - Πράξης 41/24-09-2018 (αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο ορθό της Πράξης 41/24-09-2018 που αφορά διαθέσεις σε Ε.Κ (αρχείο)

Πράξη 50/17-10-2018 - Τοποθετήσεις -  Διαθέσεις -  Ενστάσεις (Αρχείο)

Πράξη 50/17-10-2018(ΕΚ) (Αρχείο) - Πράξη 50/17-10-2018 (Αναπληρωτές) (Αρχείο)

Πράξη 50/17-10-2018  Ανακλήσεις - Τροποποιήσεις (Αρχείο)

Πράξη 50/17-10-2018  Ανακλήσεις - Τροποποιήσεις (Αναπληρωτές)(Αρχείο)

Πράξη 49/15-10-2018-Aνακοινοποίηση στο ορθό ως προς τον κάτωθι εκπαιδευτικό- Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο)

Τοποθετήσεις (Αρχείο ) & Τροποποιήσεις - Ανακλήσεις (Αρχείο)  Πράξη Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 49/15-10-2018 (Αναπληρωτές)

Τοποθετήσεις (Αρχείο) & Τροποποιήσεις- Ανακλήσεις (Αρχείο) Πράξη Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 49/15-10-2018

Αποσπάσεις λόγω υπεραριθμίας - Πράξη 33/2018 (αρχείο)

Προσωρινή τοποθέτηση Πράξη 47/09-10-2018 (Αρχείο)

Πράξη 47/09-10-2018 (αρχείο) και Τροποποιήσεις-Ανακλήσεις (αρχείο)