Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Οριστική Τοποθέτηση από μετάθεση, Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων, Διάθεση σε ΕΚ για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο Ορθό (αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο Ορθό (αρχείο)

'Αρση υπερρραριθμίας_Πράξη_14_03-06-2020 (Αρχείο)

Ειδικές κατηγορίες (αρχείο)

Ανακοίνωση για εκπαιδ. που μετατέθηκαν Α Αθήνας (αρχείο)

Από Παρασκευή 29/05/2020 και ώρα 15:00 έως και Δευτέρα 01/06/2020 και ώρα 23:59, οι εκπαιδευτικοί της ΔΔΕ Α Αθήνας θα μπορούν να δηλώνουν οργανικά κενά για άρση υπεραριθμίας μέσω της υπηρεσίας προσωπικής ενημέρωσης (https://www.athena.net.gr/athena/personalinfo).

(Οδηγίες για υπεράριθμους εκπαιδευτικούς) (Ομαδοποίηση σχολείων της Α΄ Διευθυνσης Δ.Ε Αθηνών)

(ΠΕ01), (ΠΕ02), (ΠΕ03), (ΠΕ04), (ΠΕ05), (ΠΕ06), (ΠΕ07), (ΠΕ08), (ΠΕ11), (ΠΕ28), (ΠΕ29), (ΠΕ33), (ΠΕ34), (ΠΕ41), (ΠΕ78), (ΠΕ79), (ΠΕ80), (ΠΕ81), (ΠΕ82), (ΠΕ83), (ΠΕ84), (ΠΕ85), (ΠΕ86), (ΠΕ87), (ΠΕ88), (ΠΕ89), (ΠΕ90), (ΠΕ91), (ΤΕ01), (ΤΕ02), (ΔΕ), (ΠΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ)

Χρονοδιάγραμμα 2020 (αρχείο)

Πράξη Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 11/14-05-2020 Ανακοινοποίηση στο ορθό  (αρχείο)

Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων, Ανάθεση θεωρητικών μικτών μαθημάτων ΕΠΑΛ (αρχείο)