Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Πράξη 43/10-10-2019 - Τροποποίηση-Ανάκληση για αναπληρωτή (αρχείο)

Εξέταση Αιτήσεων - Ενστάσεων, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου Β΄ Ανάθεση, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής) Αρχείο

Τροποποίηση - Ανάκληση Αρχείο

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου & Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου με Γ´ Ανάθεση Αρχείο

Ανάκληση - Τροποποιήση Αρχείο

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Προσωρινή τοποθέτηση, Διάθεση στην Πρωτοβάθμια εξ ολοκλήρου, Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων, Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ (αρχείο) &

Για Πρωτοβαθμια (αρχείο) &

Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές), Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο) &

Ανάθεση θεωρητ. μέρους μαθημάτων (αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τις τοποθετήσεις σε σχολεία των αναπληρωτών καθηγητών (αρχείο) &

Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές), Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο)

Τοποθέτηση Αναπληρωτή Ειδικής Αγωγής, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής), Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής Παράλληλης Στήριξης), Τοποθέτηση Αναπληρωτή, Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων, Απόσπαση σε Γραφείο Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας ΕΚΦΕ, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής Ειδικής Αγωγής) (αρχείο)

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής), Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων, Τοποθέτηση από άλλο ΠΥΣΔΕ για το Διδακτικό Έτος, Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου με Β´ Ανάθεση, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο) &

Τροποποίηση-Ανάκληση, Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές) (αρχείο)

Τοποθέτηση Αναπληρωτή, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής Παράλληλης Στήριξης), Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής), Τοποθέτηση Αναπληρωτή Παράλληλης Στήριξης, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Απόσπαση λόγω υπεραριθμίας, Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου σε υπηρεσίες διοίκησης,Προσωρινή τοποθέτηση (αρχείο) &

Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο)

Τοποθέτηση ως Διευθυντής (Με θητεία) (αρχείο)