Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Πράξη 46/08-10-2018 - Εξ' ολοκλήρου διάθεση (αρχείο)

Πράξη 48/11-10-2018 (Αναπληρωτές) (αρχείο) και Τροποποιήσεις-Ανακλήσεις (αρχείο)

Πράξη 48/11-10-2018 (αρχείο) και Τροποποιήσεις-Ανακλήσεις (αρχείο)

Πράξη 46/08-10-2018 - Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές) (αρχείο)

Πράξη 46/08-10-2018 (αρχείο) & Τροποποιήσεις - Ανακλήσεις (αρχείο) & Ανακοινοποίηση (αρχείο)

Πράξη 45/04-10-2018 - Ανάθεση μαθημάτων Γ΄ ανάθεσης (αρχείο)

Πράξη 46/08-10-2018 (αρχείο)

Πράξη 46/08-10-2018 - Αναπληρωτές -Τοποθέτηση & Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο)

Πράξη 45/04-10-2018 - Προσωρινή τοποθέτηση (Συμπληρωματική) (αρχείο)

Πράξη 42/27-09-2018 - Συμπληρωματική (αρχείο)