Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Ανακοινοποίηση στο ορθό εκπκού ΠΕ0401 (αρχείο)

Προσωρινή τοποθέτηση αποσπασμένου εκπαιδευτικού (Αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τον αριθμό της Πράξης από 35/2019 σε 36/2019 (αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την τοποθέτηση δύο εκπαιδευτικών ΠΕ04.04 (αρχείο) και (αρχείο)

Πράξη 36/25-09-2019 - Τοποθέτηση Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (αρχείο)

Πράξη Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 33/19-09-2019 - Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς το λεκτικό (αρχείο)

Απόσπαση λόγω υπεραριθμίας Ανακοινοποίηση στο ορθό για εκπ/κό ΠΕ02 (αρχείο)

&

Συμπληρωματική πράξη - Τοποθέτηση Αναπληρωτή Ειδικής Αγωγής (αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο ορθό εκπ/κού ΠΕ86 (αρχείο)

Διάθεση εκπαιδευτικού σε Δ.Ι.Ε.Κ., Προσωρινή τοποθέτηση, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Απόσπαση λόγω υπεραριθμίας (αρχείο)

&

Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο)

Τοποθέτηση Αναπληρωτή, Τοποθέτηση από άλλο ΠΥΣΔΕ για το Διδακτικό Έτος, Διάθεση στην Πρωτοβάθμια για συμπλήρωση ωραρίου, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων, Απόσπαση λόγω υπεραριθμίας, Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ, Προσωρινή τοποθέτηση (αρχείο)

&

Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές) (αρχείο)