Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικού (Αρχείο)

Πράξη 17/17-04-2019 - Τροποποίηση-Ανάκληση  (Μόνιμοι - Αναπληρωτές)  Αρχείο

Πράξη 17/17-04-2019 Γραμματειακή Υποστήριξη - Τοποθέτηση Αναπληρωτή - Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής) Αρχείο

Πράξη 07/29-03-2019 - Τοποθέτηση ως Υποδιευθυντής (Με θητεία) Αρχείο

Πράξη 15/03-04-2019 (Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τις διαθέσεις σε σχολεία εκπαιδευτικών) Αρχείο

Τροποποίηση-Ανάκληση & (Αναπληρωτής) (αρχείο)

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Διάθεση σε ΕΚ για συμπλήρωση ωραρίου, Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων (αρχείο)

Τοποθέτηση & Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτές) (αρχείο)

(Ανακοινοποίηση στο ορθό) Ανακοίνωση προγράμματος για τη διενέργεια συνεντεύξεων των υποψηφίων για την πλήρωση κενούμενης θέσης Προϊσταμένου Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ.Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (αρχείο)

Ανάκληση Τοποθέτησης Αρχείο

Ανακοίνωση για τη διενέργεια συνεντεύξεων των υποψηφίων για την πλήρωση κενούμενης θέσης Προϊσταμένου Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ.Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Αρχείο

Ανακοίνωση προγράμματος για τη διενέργεια συνεντεύξεων των υποψηφίων για την πλήρωση κενούμενης θέσης Προϊσταμένου Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ.Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ  Αρχείο

Πράξη 6/21-03-2019 - Τοποθέτηση ως Διευθυντής (Με θητεία) Αρχείο