Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Διάθεση σε ΕΚ για συμπλήρωση ωραρίου, Οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικού που ήταν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ (αρχείο) &

Γραμματειακή (αρχείο) &

Τροποποιήσεις-Ανακλήσεις (αρχείο)

Τοποθέτηση ως Διευθυντής (Με θητεία) (αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο ορθό-Τοποθέτηση Αναπληρωτή, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής) (αρχείο)

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής Παράλληλης Στήριξης), Τοποθέτηση Αναπληρωτή Ειδικής Αγωγής, Τοποθέτηση Αναπληρωτή Παράλληλης Στήριξης, Τοποθέτηση Αναπληρωτή, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής) (αρχείο) &

Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές) (αρχείο)

Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο) & Τροποποίηση-Ανάκληση αναπληρωτών (αρχείο)

Πράξη Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 6/20-02-2020 Ανακοινοποίηση στο ορθό (αρχείο)

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής Παράλληλης Στήριξης), Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Τοποθέτηση Αναπληρωτή, Τοποθέτηση Αναπληρωτή Παράλληλης Στήριξης, Τοποθέτηση Αναπληρωτή Ειδικής Αγωγής, Τοποθέτηση Αναπληρωτή σε ΔΥΕΠ ή Τ.Υ. ΖΕΠ (αρχείο) &

Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές) (αρχείο)

Διάθεση σε ΕΚ για συμπλήρωση ωραρίου, Κατ' οίκον Διδασκαλία, Ορισμός Αναπληρωτή του Διευθυντή, Ανάθεση θεωρητικών μικτών μαθημάτων ΕΠΑΛ, Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων (αρχείο) &

Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο)

Πράξη Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 05/06-02-2020 (ανάκληση-τροποποίηση) Συμπληρωματική (αρχείο)

Πράξη Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 05/06-02-2020 Συμπληρωματική  (αρχείο)