Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Πράξη 45/04-10-2018 - Προσωρινές τοποθετήσεις - Εξ ολοκλήρου διάθεση - διάθεση για συμπλήρωση - Τοποθέτηση απο αλλο ΠΥΣΔΕ - εξέταση ενστάσεων (αρχείο),

Ανακληση Τροποποποίησης (αρχείο) &

Εξ ολοκλήρου διάθεση και διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου στην Πρωτοβάθμια (αρχείο)

Πράξη 4/04-10-2018 - Τοποθέτηση Διευθυντών και ορισμός αναπληρωτή του Διευθυντή (αρχείο)

Πράξη 45/04-10-2018 - τοποθετήσεις αναπληρωτών (αρχείο)

Πράξη 43/01-10-2018 - Ανακοινοποίηση στο ορθό Τροποποίησης (αρχείο)

Πράξη 44/02-10-2018 - Τοποθέτηση απο αλλο ΠΥΣΔΕ, Διάθεση για συμπλήρωση, διαθεση για συμπληρωση αναπληρωτή, Εξέταση αιτήσεων-ενστάσεων (αρχείο) & Τροποποιήσεις - Ανακλήσεις (αρχείο)

Πράξη 43/01-10-2018 - Προσωρινή τοποθέτηση, Τοποθέτηση απο άλλο ΠΥΣΔΕ, Διάθεση για συμπλήρωση, Εξέταση αιτήσεων-ενστάσεων (αρχείο) & Τροποπιήσεις Ανακλήσεις (αρχείο)

Πράξη 42/27-09-2018 - Συμπληρωματική: Τοποθέτηση από άλλο ΠΥΣΔΕ για το Διδακτικό Έτος & Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ (αρχείο)

Πράξη 40/20-09-2018 - Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο)

Συμπληρωματική πράξη - Πράξη 42 (Αρχείο)

Πράξη 42/27-09-2018 - Προσωρινή τοποθέτηση, απο άλλο ΠΥΣΔΕ, απόσπαση εντός ιδίου, λόγω υπεραρυθμίας, εξ ολοκλήρου, συμπλήρωση, γραφεία, ενστάσεις (αρχείο) & Ανακλήσεις (αρχείο)