Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Κατ' οίκον Διδασκαλία, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο) &

Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο) &

Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές) (αρχείο)

Τοποθέτηση και Διάθεση σε σχολεία αναπληρωτών καθηγητών (αρχείο)

Προσωρινή τοποθέτηση και διάθεση σε σχολεία εκπαιδευτικού Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου ΠΕ86 (αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τα σχολεία αναπληρωτών Παράλληλης Στήριξης (αρχείο)

Συμπληρωματική Τοποθέτηση αναπληρωτών στο Μουσικό Σχολείο Αθηνών (αρχείο)

 

Ανακοινοποίηση στο ορθό για αναπληρωτή ΠΕ02 (αρχείο)

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής Παράλληλης Στήριξης), Τοποθέτηση Αναπληρωτή σε ΔΥΕΠ ή Τ.Υ. ΖΕΠ (αρχείο)

Τοποθέτηση - Διάθεση Αναπληρωτή Γενικής Παιδείας (Αρχείο)

Τοποθέτηση - Διάθεση Αναπληρωτή Παράλληλης Στήριξης (Αρχείο)

Τοποθέτηση Αναπληρωτή σε Τ.Υ. ΖΕΠ (Αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την Πράξη Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 52/07-11-2019 (έγγραφο)

Πράξη Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 51/04-11-2019 Τοποθέτηση ως μηδέποτε γενόμενη (έγγραφο)

Πράξη Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 51/04-11-2019 - Συμπληρωματική (αρχείο)

 

Πράξη Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 52/07-11-2019 (αρχείο)

Πράξη Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 52/07-11-2019 (τροποποίηση -ανάκληση)