Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τον εκπαιδευτικό (αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τα σχολεία τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών (αρχείο)

Πράξη Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 05/06-02-2020 Ανακοινοποίηση στο ορθό τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού (αρχείο)

Πράξη Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 05/06-02-2020 (αρχείο)

Πράξη Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 05/06-02-2020 (τροποποίηση-ανάκληση) (αρχείο)

Πράξη Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 05/06-02-2020 (Τοποθέτηση Αναπληρωτών) (αρχείο)

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ (Αρχείο)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΜΕΑΕ - Τ.Ε. (Αρχείο)

Κατ' οίκον Διδασκαλία (αρχείο)

Τοποθέτηση αναπληρώτριας (Αρχείο)

Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο)

Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο)

Πράξη Π.Υ.Σ.Δ.Ε 03/20-01-2020 (αρχείο)

Πράξη Π.Υ.Σ.Δ.Ε 03/20-01-2020 (τροποποίηση-ανάκληση (αρχείο)

Πράξη Π.Υ.Σ.Δ.Ε 03/20-01-2020 (πρωτοβάθμια) (αρχείο)

Τοποθέτηση ως Υποδιευθυντής (Με θητεία) (αρχείο)