Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Απόσπαση λόγω υπεραριθμίας, Διάθεση στην Πρωτοβάθμια εξ ολοκλήρου, Απόσπαση στην Πρωτοβάθμια, Εξ ολοκλήρου διάθεση, Τοποθέτηση από άλλο ΠΥΣΔΕ για το Διδακτικό Έτος, Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ, Προσωρινή τοποθέτηση (αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο ορθό (αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο ορθό (αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τις ώρες τοποθέτησης (αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών  (έγγραφο)

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την απόσπαση εκπαιδευτικού (αρχείο)

Τοποθέτηση Αναπληρωτή Ειδικής Αγωγής, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου σε υπηρεσίες διοίκησης, Αμοιβαία απόσπαση, Απόσπαση λόγω υπεραριθμίας, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Τοποθετήσεις (από άλλο ΠΥΣΔΕ Προσωρινά), Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής Παράλληλης Στήριξης), Τοποθέτηση Αναπληρωτή Παράλληλης Στήριξης, Εξ ολοκλήρου διάθεση, Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ, Τοποθέτηση από άλλο ΠΥΣΔΕ για το Διδακτικό Έτος, Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων, Προσωρινή τοποθέτηση, Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α-ΘΜΙΑΣ & Β-ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ-ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Προσωρινή Τοποθέτηση Αναπληρωτών (αρχείο)

Προσωρινή τοποθέτηση αποσπασμένων εκπαιδευτικών (Αρχείο)

Παράταση χρόνου υποβολής αιτήσεων

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τα λειτουργικά κενά (Έγγραφο)