Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Πράξη 42/27-09-2018 - Τοποθέτηση Αναπληρωτή (αρχείο) & Ανάκληση (αρχείο)

Συμπληρωματική πράξη - (Ανάκληση -Τροποποίηση) - Πράξη 41/24-9-2018 (Αρχείο)

Πράξη 41/24-09-2018 - Ανακοινοποίηση στο ορθό για εκπ/κο ΠΕ06 (αρχείο)

Συμπληρωματική Ανακοίνωση για κατ'οίκον διδασκαλία Πράξη Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 41/24-09-2018 (Αρχείο)

Ανακοινοποίηση Πράξης 38/17-09-2018 στο ορθό ως προς εκπαιδευτικό (αρχείο)

Διάθεση εκπαιδευτικών σε Εργαστηριακά Κέντρα 2018-19 με την Πράξη 41/24-09-2018

Πράξη 41/24-09-2018 - Τοποθέτηση Αναπληρωτή (αρχείο) & Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο)

Πράξη 41/24-09-2018 - Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων, Προσωρινή τοποθέτηση, Τοποθέτηση από άλλο ΠΥΣΔΕ για το Διδακτικό Έτος, Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ (αρχείο) & Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο)

Πράξη 41/24-9-2018 - Εξ ολοκλήρου διάθεση και Διάθεση για συμπλήρωση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Αθηνών (αρχείο)

Πράξη 40/20-09-2018 - Προσωρινή τοποθέτηση, Διάθεση για συμπλήρωση, εξ ολοκλήρου διάθεση, Απόσπαση εντος του ίδιου ΠΥΣΔΕ (αρχείο)