Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Τοποθέτηση ως Διευθυντής (Προσωρινή), Τοποθέτηση ως Υποδιευθυντής (Προσωρινή) (αρχείο)

Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων, Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ, Προσωρινή τοποθέτηση, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Διάθεση σε ΕΚ για συμπλήρωση ωραρίου, Διάθεση σε ΕΚ εξ ολοκλήρου (αρχείο) &

Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές), Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο) &

Κατ' οίκον Διδασκαλία, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής), Τοποθέτηση Αναπληρωτή, Τοποθέτηση Αναπληρωτή σε ΔΥΕΠ ή Τ.Υ. ΖΕΠ (αρχείο) &

Γραμματειακή Υποστήριξη (αρχείο)

Προσωρινή Τοποθέτηση απο Μετάταξη 3ών εκπ/κών ΤΕ01.25 & ΠΕ87.02 (αρχείο)

Διάθεση σε ΕΚ για συμπλήρωση ωραρίου, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής), Κατ' οίκον Διδασκαλία, Ορισμός Αναπληρωτή του Διευθυντή, Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων (αρχείο) &

Τροποποίηση-Ανάκληση, Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές) (αρχείο)

Πράξη Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 60/10-12-2019 (Συμπληρωματική)

Πράξη Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 61/12-12-2019 Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την τοποθέτηση και διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου αναπληρωτών εκπαιδευτικών (αρχείο)

Τοποθέτηση Αναπληρωτή, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής), Διάθεση σε ΕΚ για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο) &

Τροποποίηση-Ανάκληση, Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές) (αρχείο)

Πράξη Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 60/10-12-2019

Πράξη Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 60/10-12-2019 (τροποποίηση- ανάκληση)

Τοποθέτηση ως Υποδιευθυντής (Με θητεία) (αρχείο)

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου με Β´ Ανάθεση, Γραμματειακή Υποστήριξη, Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων (αρχείο) &

Τροποποίηση-Ανάκληση, Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές) (αρχείο)