Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Κατάρτιση Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων Εκπαιδευτικών για τη Θέση Υπευθύνου του Ε.Κ.Φ.Ε. Ηλιούπολης - Πράξη 54/13-12-2016 (Αρχείο)

Συμπληρωματική της Πράξης 53/30-11-2016 (2) (Αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο Ορθό της Πράξης 53/30-11-2016 - Διάθεση σε Ε.Κ. εξ Ολοκλήρου (Αρχείο)

Συμπληρωματική της Πράξης 53/30-11-2016 (Αρχείο)

Τροποποιήσεις Ανακλήσεις - Πράξη 53/30-11-2016 (Αρχείο)

Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων - Τοποθετήσεις - Διαθέσεις - Πράξη 53/30-11-2016 (Αρχείο)

Τροποποίηση - Ανάκληση - Πράξη 53/30-11-2016 (Αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο Ορθό Μέρους της Πράξης 51/09-11-2016 - Τοποθέτηση Αναπληρωτών Παράλληλης Στήριξης (Αρχείο)

Συμπληρωματική της Πράξης 52/18-11-2016 - Διάθεση στην Πρωτοβάθμια εξ Ολοκλήρου (Αρχείο)

Aνακοινοποίηση στο Ορθό της Πράξης 52 (Αρχείο)