Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Τοποθετήσεις - Διαθέσεις - Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων - Πράξη 52/18-11-2016 (Αρχείο)

Τροποποιήσεις Ανακλήσεις - Πράξη 52/18-11-2016 (Αρχείο)

Συμπληρωματική της Πράξης 51/9-11-2016 - Ανάκληση Διάθεσης για Συμπλήρωση Ωραρίου (Αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο Ορθό Μέρους της Πράξης 51/9-11-2016 για Κατ’ Οίκον Διδασκαλία (Αρχείο)

Τροποποίηση - Ανακοινoποίηση στο Ορθό Μέρους της Πράξης 51 (Αρχείο)

Τοποθετήσεις - Διαθέσεις - Γραμματειακή Υποστήριξη - Κατ' Οίκον Διδασκαλία - Πράξη 51/9-11-2016 (Αρχείο)

Τροποποιήσεις - Ανακλήσεις - Πράξη 51/9-11-2016 (Αρχείο)

Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου και Εξολοκλήρου Διάθεση στη Πρωτοβάθμια - Πράξη 50/7-11-2016 (Αρχείο)

Πίνακας Τροποποίησης & Συμπληρωματικής Διάθεσης Εκπαιδευτικών στο 2ο Ε.Κ. Αθηνών - Πράξη 50/7-11-2016 (Αρχείο)

Πίνακας Συμπληρωματικής, Τροποποίησης & Ανάκλησης Διάθεσης Εκπαιδευτικών στο 5ο - 6o Ε.Κ. Αθηνών - Πράξη 50/7-11-2016 (Αρχείο)