Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Εξέταση Αίτησης - Πράξη 50/7-11-2016 & Ανακοινοποίηση στο Ορθό της Πράξης 50 (Αρχείο)

Τροποποιήσεις - Ανακλήσεις - Πράξη 50/7-11-2016 (Αρχείο)

Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων - Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου - Κατ' οίκον Διδασκαλία – Τοποθετήσεις - Πράξη 50/7-11-2016 (Αρχείο)

Ανακοινoποίηση στο Ορθό της Πράξης 45 - Τοποθέτηση Εκπαιδευτικού από άλλο ΠΥΣΔΕ και Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου (Αρχείο)

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών - Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου - Πράξη 49/4-11-2016 (Αρχείο)

Διαθέσεις - Τοποθετήσεις - Αποσπάσεις - Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων - Πράξη 48/3-11-2016 (Αρχείο)

Πίνακας Συμπλήρωσης - Τροποποίησης - Ανάκλησης Διάθεσης Εκπαιδευτικών στο 4ο & 7ο Ε.Κ. Αθηνών - Πράξη 48/3-11-2016 (Αρχείο)

Ορισμός Αναπληρωτή του Διευθυντή - Πράξη 48/3-11-2016 (Αρχείο)

Τροποποιήσεις - Ανακλήσεις - Πράξη 48/3-11-2016 (Αρχείο)

Συμπληρωματική της Πράξης 46/25-10-2016 - Διάθεση Εκπαιδευτικού σε Δ.Ι.Ε.Κ. (Αρχείο)