Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Διαθέσεις για Συμπλήρωση Ωραρίου - Προσωρινές Τοποθετήσεις - ΑποσπάσειςΤοποθετήσεις Αναπληρωτών - Εξ Ολοκλήρου Διάθεση - Πράξη 46/7-10-2015 (Αρχείο)

Τροποποιήσεις των Πράξεων 41/30-9-15 & 43/2-10-15 (Αρχείο)

Ημερομηνία Υποβολής Ενστάσεων (Ανακοίνωση)

Ανακοινοποίηση στο Ορθό Πράξης 44/5-10-15 (Αρχείο)

Διαθέσεις για Συμπλήρωση Ωραρίου - Προσωρινές Τοποθετήσεις - Αποσπάσεις– Τροποποιήσεις - Πράξη 45/6-10-2015 (Αρχείο)

Διαθέσεις για Συμπλήρωση Ωραρίου - Προσωρινές Τοποθετήσεις - Αποσπάσεις - Πράξη 44/5-10-2015 (Αρχείο)

Προσωρινές Τοποθετήσεις - Διαθέσεις για Συμπλήρωση Ωραρίου - Αποσπάσεις - Πράξη 43/2-10-2015 (Αρχείο)

Διαθέσεις για Συμπλήρωση Ωραρίου - Προσωρινές Τοποθετήσεις - Αποσπάσεις - Διάθεση στην Πρωτοβάθμια - Πράξη 42/1-10-2015 (Αρχείο)

Τροποποίηση Πράξεων 41/30-9-2015 & 40/29-9-2015 - Πράξη 42/1-10-2015  (Αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο Ορθό Πράξης 41/30-9-2015 (Αρχείο)