Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Aνακοινοποίηση στο Ορθό Μέρους της Πράξης 46/25-10-2016 - Τροποποίηση Διάθεσης για Συμπλήρωση Ωραρίου (Αρχείο)

Τοποθετήσεις - Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου - Κατ' Οίκον Διδασκαλία - Εξέταση Αιτήσεων - Πράξη 46/25-10-2016 (Αρχείο)

Τροποποιήσεις – Ανακλήσεις - Πράξη 46/25-10-2016 (Αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο Ορθό της Πράξης 45 ως προς την εξ Ολοκλήρου Διάθεση στην Πρωτοβάθμια (Αρχείο)

Συμπληρωματική της Πράξης 45/19-10-2016 - Ανάκληση Διάθεσης Συμπλήρωσης Ωραρίου (Αρχείο)

Τοποθετήσεις - Διαθέσεις - Αποσπάσεις - Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων - Πράξη 45/19-10-2016 (Αρχείο)

Τροποποιήσεις – Ανακλήσεις - Πράξη 45/19-10-2016 (Αρχείο)

Συμπληρωματική της Πράξης 42/7-10-2016 - Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου με Β΄ Ανάθεση (Αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο Ορθό Μέρους των Πράξεων (41) (43) (44)

Διαθέσεις Εκπαιδευτικών στα 1ο - 5ο - 6ο Ε.Κ. Σχ. Έτους 2016-2017 - Πράξη 44/13-10-2016 (Αρχείο)