Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Τοποθετήσεις - Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου - Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων – Αποσπάσεις - Πράξη 44/13-10-2016 (Αρχείο)

Τροποποιήσεις - Ανακλήσεις - Πράξη 44/13-10-2016 (Αρχείο)

Συμπληρωματική της Πράξης 43/12-10-2016 - Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου (Αρχείο)

Συμπληρωματική της Πράξης 35/16-09-2016 - Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικού (Αρχείο)

Τοποθέτηση Αναπληρωτών Παράλληλης Στήριξης - Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου - Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων - Τοποθέτηση Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής - Τοποθέτηση Αναπληρωτών σε ΔΥΕΠ - Πράξη 43/12-10-2016 (Αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο Ορθό Μέρους της Πράξης 41 - Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Παράλληλης Στήριξης (Αρχείο)

Προσωρινή Τοποθέτηση - Πράξη 41/6-10-2016 (Αρχείο)

Τροποποίηση Προσωρινής Τοποθέτησης - Πράξη 42/7-10-2016 (Αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο Ορθό Μέρους της Πράξης 41 - Τοποθετηση Εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ13 (Αρχείο)

Τοποθετήσεις - Διαθέσεις - Αποσπάσεις - Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων - Πράξη 42/7-10-2016 (Αρχείο)