Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Πράξη 39/19-09-2018 - Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς το λεκτικό της απόφασης των κατωτέρω εκπαιδευτικών από προασωρινή τοποθέτηση σε εξ ολοκλήρου διάθεση (αρχείο)

Πράξη 38/17-09-2018 - Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικού ΠΕ02 (αρχείο)

Πράξη Π.Υ.Σ.Δ.Ε.  39/19-09-2018

Τοποθέτηση και Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου (Αναπληρωτές) (Αρχείο)

Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές) (Αρχείο)

 

Πράξη 39/19-09-2018 - Προσωρινή τοποθέτηση, Τοποθέτηση από άλλο ΠΥΣΔΕ για το Διδακτικό Έτος, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ (αρχείο) &

Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο ορθό : Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου αντί για απόσπαση που εκ παραδρομής γράφτηκε.

Πράξη 33/06-09-2018 - Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αρχείο)

Πράξη 38/17-09-2018 - Τοποθέτηση από άλλο ΠΥΣΔΕ για το Διδακτικό Έτος, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Προσωρινή τοποθέτηση, Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ, Απόσπαση λόγω υπεραριθμίας, Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων (αρχείο) Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο)

Πράξη 37/14-09-2018 - Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων, Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο) Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο)

Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων - Πράξη 35/12-09-2018 (αρχείο)

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Οργανική Θέση λόγω Μεταφοράς Τομέα - Πράξη 36/13-09-2018 (αρχείο)

Προσωρινή τοποθέτηση (για Ατομικό Φάκελο) - Πράξη 33/06-09-2018 (αρχείο)