Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (Υ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ)

06/04-02-2019 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ

(Αρχείο)

ΠΡΑΞΗ 5/31-01-2019

Γραμματειακή Υποστήριξη - Διάθεση στην Πρωτοβάθμια για συμπλήρωση ωραρίου - Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων - Προσωρινή τοποθέτηση-

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου - Διάθεση σε ΕΚ για συμπλήρωση ωραρίου - Διάθεση σε ΕΚ εξ ολοκλήρου (Αρχείο)

Τοποθέτηση Αναπληρωτή σε Τ.Υ. ΖΕΠ - Τοποθέτηση Αναπληρωτή - Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής) (Αρχείο)

Τροποποιήσεις - Ανακλήσεις (Μονίμων Εκπαιδευτικών) (Αρχείο)

Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο)

Πράξη Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 4/23-01-2019 

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου - Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου με Γ´ Ανάθεση - Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων (Αρχείο)

Τοποθέτηση Αναπληρωτή σε Τ.Υ. ΖΕΠ -Τοποθέτηση Αναπληρωτή - Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής) (Αρχείο)

 

Πράξη 1/23-1-2019_Διευρυμένο _ Τοποθετήσεις Υποδιευθυντών και Υπεύθυνος Τομέα Ε.Κ. (Αρχείο)

Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο)

Πράξη 02/16-01-2019 - Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων, Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου με Γ´ Ανάθεση, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Κατ' οίκον Διδασκαλία (αρχείο)

& Ανάκληση Τροποποίησης (αρχείο)

& Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο)

Τοποθετήσεις αναπληρωτών - Διαθέσεις για συμπλήρωση αναπληρωτών - Διάθεση για συμπλήρωση εκπαιδευτικού - Διαθέσεις για κατ΄οικον (αρχείο)

& Ανάκληση Τροποποποίησης Πράξη 03/21-01-2019 (αρχείο)

Πράξη 01/10-01-2019 Διάθεση αναπληρωτή (αρχείο)

& Τροποποιήσεις - Ανακλήσεις (αρχείο)

Πράξη 01/10-01-2019 Διαθέσεις - σε σχολεία - Ε.Κ, Τοποθετήσεις απο αλλο ΠΥΣΔΕ, Αιτήσεις -Ενστάσεις (αρχείο)

και Τροποποιήσεις - Ανακλήσεις (αρχείο)