Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Ανακοίνωση για τα λειτουργικά κενά και υποβολή αιτήσεων

Λειτουργικά Κενά (Αρχείο σε μορφή zip - Αρχείο σε μορφή rar)

 

Λειτουργικά κενά σε Πειραματικά, Μουσικό, Καλλιτεχνικό και υποβολή αίτησης

Λειτουργικά Κενά  ΠΕΙΡΑΜATIKΑ-ΜΟΥΣΙΚΟ- ΚΑΛΛΙΤΕΧΝ (Ανακοινοποιηση στο ορθό)

Ανακοίνωση για τα λειτουργικά κενά και υποβολή αιτήσεων

Λειτουργικά Κενά σε Ειδικά Σχολεία και Τμήματα Ένταξης

Ανακοινοποίηση  στο ορθό ως προς το σχολείο τοποθέτησης 

Απόσπαση Εκπαιδευτικού  ΑΡΧΕΙΟ

Διάθεση στην Πρωτοβάθμια εξ ολοκλήρου, Τοποθετήσεις (από άλλο ΠΥΣΔΕ Προσωρινά), Εξ ολοκλήρου διάθεση (προσωρινά),

Προσωρινή Τοποθέτηση μέχρι την εκ νέου τοποθέτηση  ΑΡΧΕΙΟ

 

Πράξη 09/28-08-2019 - Τοποθέτηση ως Διευθυντής (Με θητεία)  ΑΡΧΕΙΟ

Ανακοίνωση για εκπαιδευτικούς που αποσπάστηκαν στη Δ.Δ.Ε. Α' Αθήνας  Έγγραφο

Πράξη 28_30-7-2019_Τροποποίηση-Ανάκληση (Αρχείο)

Πράξη 28_30-7-2019_Προσωρινή τοποθέτηση (Αρχείο)

Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων (αρχείο)

Πράξη 27/29-07-2019: Εξέταση ενστάσεων, Οριστικές τοποθετήσεις, Αυτεπάγγελτες οριστικές τοποθετήσεις (αρχείο)