Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Τοποθέτηση Αναπληρωτή συμπληρωματική (αρχείο)

Τοποθέτηση Αναπληρωτή-ανακοινοποίηση στο ορθό για ΠΕ86 (αρχείο)

Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων, Διάθεση στην Πρωτοβάθμια για συμπλήρωση ωραρίου, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Γραμματειακή Υποστήριξη, Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου με Γ´ Ανάθεση (αρχείο) &

Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές), Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο) &

Τοποθέτηση Αναπληρωτή, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής), Τοποθέτηση Αναπληρωτή σε ΔΥΕΠ ή Τ.Υ. ΖΕΠ (αρχείο)

Ανακοινοποίηση απόφασης (Αρχείο)

Προσωρινή τοποθέτηση (Αρχείο)

Ανάθεση θεωρητ μέρους μαθημάτων στο 1ο ΕΚ, 6ου ΕΠΑΛ, 7ου Εσπ. ΕΠΑΛ Αθηνών (αρχείο)
Τροποποίηση ανάκλησης διάθεση στο 1ο ΕΚ (αρχείο)
Συμπλήρωση τροποποίηση διάθεση στο 2ο ΕΚ (αρχείο)
Συμπλήρωση τροποποίηση διαθέσεων στο 3ο ΕΚ (αρχείο)
Συμπλήρωση τροποποίηση ανάκληση διάθεσης στο 4ο ΕΚ (αρχείο)
Συμπλήρωση διάθεση στο 5ο ΕΚ (αρχείο)
Συμπλήρωση τροποποίηση διάθεσης στο 5ο ΕΚ (αρχείο)
Συμπλήρωση τροποποίηση διάθεση στο 6ο ΕΚ (αρχείο)
Συμπλήρωση τροποποίηση διάθεσης στο 7ο ΕΚ (αρχείο)

Γραμματειακή Υποστήριξη, Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου με Γ´ Ανάθεση, Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου με Β´ Ανάθεση, Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο) &

Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές), Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο)

Πράξη Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 56/21-11-2019 (αρχείο)

Πράξη Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 56/21-11-2019 (ανάκληση -τροποποίηση) (αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο Ορθό ως προς τα σχολεία Διάθεσης για Συμπλήρωση Ωραρίου Πράξη (αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς το σχολείο διάθεσης της κατωτέρω εκπαιδευτικού (αρχείο)