Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Διαθέσεις Εκπαιδευτικών στα 4ο και 7ο Ε.Κ. - Πράξη 41/6-10-2016 (Αρχείο)

Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής - Πράξη 41/6-10-2016 (Αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο Ορθό Μέρους της Πράξης 35/16-9-2016 (Αρχείο)

Τροποποίηση Διάθεσης για Συμπλήρωση Ωραρίου - Πράξη 39/29-9-2016 (Αρχείο)

Τροποποίηση Προσωρινής Τοποθέτησης - Τροποποίηση Διάθεσης για Συμπλήρωση Ωραρίου - Ανάκληση Διάθεσης για Συμπλήρωση Ωραρίου - Τροποποίηση Τοποθέτησης από άλλο ΠΥΣΔΕ - Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές) - Πράξη 39/29-9-2016 (Αρχείο)

Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου - Πράξη 39/29-9-2016 (Αρχείο)

Συνέχεια της Πράξης 38/28-9-2016 (Αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο Ορθό ως προς την Πράξη 38 (Αρχείο)

Eξέταση Αιτήσεων - Ενστάσεων Εκπαιδευτικών - Πράξη 38/28-9-2016 (Αρχείο)

Τροποποίηση Διάθεσης για Συμπλήρωση Ωραρίου - Ανάκληση Διάθεσης στην Πρωτοβάθμια - Τροποποίηση Προσωρινής Τοποθέτησης - Ανάκληση Διάθεσης για Συμπλήρωση Ωραρίου - Πράξη 38/28-9-2016 (Αρχείο)