Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Τροποποίηση Πράξεων 41/30-9-2015 & 40/29-9-2015 - Πράξη 42/1-10-2015  (Αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο Ορθό Πράξης 41/30-9-2015 (Αρχείο)

Εξ Ολοκλήρου Διάθεση Εκπαιδευτικών στην Α΄ Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας (3) - Πράξη 42/1-10-2015 (Αρχείο)

Λειτουργικά Κενά σε Πειραματικά Σχολεία (2) (Αρχείο)

Διαθέσεις για Συμπλήρωση Ωραρίου - Προσωρινές Τοποθετήσεις - Αποσπάσεις - Πράξη 41/30-9-2015 (Αρχείο)

Τροποποίηση Πράξης - Πράξη 40/29-9-2015 (Αρχείο)

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ07 Αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ - Πράξη 40/29-9-2015 (Αρχείο)

Προσωρινές Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ19-20 & ΠΕ07 - Πράξη 40/29-9-2015 (Αρχείο)

Διάθεση Εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ19-20 & ΠΕ07 για Συμπλήρωση Ωραρίου - Πράξη 40/29-9-2015 (Αρχείο)

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών εντός του ίδιου ΠΥΣΔΕ (2) - Πράξη 40/29-9-2015 (Αρχείο)