Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Τροποποιήσεις - Ανακλήσεις - Πράξη 42/7-10-2016 (Αρχείο)

Ανάκληση Διάθεσης στην Πρωτοβάθμια - Πράξη 41/6-10-2016 (Αρχείο)

Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου στη Δ.Δ.Ε. Α' Αθήνας - Πράξη 41/6-10-2016 (Αρχείο)

Διαθέσεις - Αποσπάσεις - Τοποθετήσεις - Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων - Οργανική Θέση λόγω Μεταφοράς Τομέα - Τοποθετήσεις Αναπληρωτών - Πράξη 41/6-10-2016 (Αρχείο)

Τροποποιήσεις - Ανακλήσεις - Πράξη 41/6-10-2016 (Αρχείο)

Εξέταση Αιτήσεων - Ενστάσεων - Πράξη 39/29-9-2016 (Αρχείο)

Διαθέσεις Εκπαιδευτικών στα 4ο και 7ο Ε.Κ. - Πράξη 41/6-10-2016 (Αρχείο)

Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής - Πράξη 41/6-10-2016 (Αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο Ορθό Μέρους της Πράξης 35/16-9-2016 (Αρχείο)

Τροποποίηση Διάθεσης για Συμπλήρωση Ωραρίου - Πράξη 39/29-9-2016 (Αρχείο)