Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Τροποποίηση Προσωρινής Τοποθέτησης - Τροποποίηση Διάθεσης για Συμπλήρωση Ωραρίου - Ανάκληση Διάθεσης για Συμπλήρωση Ωραρίου - Τροποποίηση Τοποθέτησης από άλλο ΠΥΣΔΕ - Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές) - Πράξη 39/29-9-2016 (Αρχείο)

Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου - Πράξη 39/29-9-2016 (Αρχείο)

Συνέχεια της Πράξης 38/28-9-2016 (Αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο Ορθό ως προς την Πράξη 38 (Αρχείο)

Eξέταση Αιτήσεων - Ενστάσεων Εκπαιδευτικών - Πράξη 38/28-9-2016 (Αρχείο)

Τροποποίηση Διάθεσης για Συμπλήρωση Ωραρίου - Ανάκληση Διάθεσης στην Πρωτοβάθμια - Τροποποίηση Προσωρινής Τοποθέτησης - Ανάκληση Διάθεσης για Συμπλήρωση Ωραρίου - Πράξη 38/28-9-2016 (Αρχείο)

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου - Απόσπαση σε ΕΚΦΕ - Τοποθέτηση Αναπληρωτή - Πράξη 38/28-9-2016 (Αρχείο)

Διάθεση Εκπαιδευτικών στο 2ο Ε.Κ. Αθηνών - Πράξη 38/28-9-2016 (Αρχείο)

Διάθεση στην Πρωτοβάθμια εξ Ολοκλήρου - Πράξη 38/28-9-2016 (Αρχείο)

Συμπληρωματική της Πράξης 32/13-9-2016 - Αμοιβαία Απόσπαση (Αρχείο)