Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Προσωρινές Τοποθετήσεις για Ατομικό Φάκελο - Πράξη 34/15-9-2016 (Αρχείο)

Συμπληρωματική Ανακοίνωση Πράξης 30 (2) (Αρχείο)

Συμπληρωματική Ανακοίνωση Πράξης 31 (Αρχείο)

Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ19 (2) - Πράξη 33/14-9-2016 (Αρχείο)

Εκπαιδευτικοί Κλάδου ΠΕ06 που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ - Πράξη 32/13-9-2016 (Αρχείο)

Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ07 από άλλα ΠΥΣΔΕ - Πράξη 32/13-9-2016 (Αρχείο)

Τροποποίηση Πράξεων του Α’ Π.Υ.Σ.Δ.Ε Αθηνών (Αρχείο)

Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου Εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ19 - Πράξη 33/14-9-2016 (Αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο Ορθό Μέρους της Πράξης 33/14-9-2016 (Αρχείο)