Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Συμπληρωματική της Πράξης 43/12-10-2016 - Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου (Αρχείο)

Τροποποιήσεις - Ανακλήσεις - Πράξη 44/13-10-2016 (Αρχείο)

Τοποθετήσεις - Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου - Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων – Αποσπάσεις - Πράξη 44/13-10-2016 (Αρχείο)

Διαθέσεις Εκπαιδευτικών στα 1ο - 5ο - 6ο Ε.Κ. Σχ. Έτους 2016-2017 - Πράξη 44/13-10-2016 (Αρχείο)