Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Ανάκληση Διάθεσης για Συμπλήρωση Ωραρίου - Πράξη 37/22-9-2016 (Αρχείο)

Τοποθέτηση Εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ08 από άλλο ΠΥΣΔΕ - Πράξη 33/14-9-2016 (Αρχείο)

Πράξη 34/15-9-2016 (2)

(Προσωρινή Τοποθέτηση για Α.Φ.) (Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ)

Ανακοινοποίηση Πράξης 33 για Εκπαιδευτικούς Κλάδου ΠΕ19-ΠΕ20 που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ και για Α.Φ. (Αρχείο)

Προσωρινές Τοποθετήσεις για Ατομικό Φάκελο - Πράξη 34/15-9-2016 (Αρχείο)

Συμπληρωματική Ανακοίνωση Πράξης 30 (2) (Αρχείο)

Συμπληρωματική Ανακοίνωση Πράξης 31 (Αρχείο)