Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Λειτουργικά Κενά ΣΜΕΑΕ & Τμημάτων Ένταξης και Υποβολή Αιτήσεων (Ανακοίνωση)

Αιτήσεις Εκπαιδευτικών για εξ Ολοκλήρου Διάθεση ή Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου στην Α΄ Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο Ορθό ως προς τις Ώρες του Κλάδου ΠΕ02 στα Τμήματα Ένταξης του 40ου Γυμνασίου Αθηνών (Αρχείο)

Ανακοινοποίηση Λειτουργικών Κενών και Υποβολή Αιτήσεων για Απόσπαση λόγω Υπεραριθμίας, Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου, Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ, Απόσπαση εντός του ίδιου ΠΥΣΔΕ και Τοποθετήσεις από άλλο ΠΥΣΔΕ (Έγγραφο) (Λειτουργικά Κενά)

Συμπληρωματικό Κενό στο Ειδικό Σχολείο Αθηνών Κλάδου ΠΕ01 και Διόρθωση Ωρών του Κενού στον Κλάδο ΠΕ08 στο Ε.Ε.Ε.Κ. Κωφών Βαρήκοων (Αρχείο)

Συμπληρωματικό Κενό Κλάδου ΠΕ02 στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κωφών Βαρήκοων (Αρχείο)

Ανακοίνωση για Επικαιροποιημένα Λειτουργικά Κενά και Υποβολή Αιτήσεων (Αρχείο)

Προσωρινές Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών απο άλλο ΠΥΣΔΕ για λίγες Ημέρες - Πράξη 28/5-9-2016 (Αρχείο)

Διευκρίνιση για την Υποβολή Αιτήσεων (Αρχείο)