Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Συμπληρωματική Ανακοίνωση Πράξης 30 (Αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο Ορθό Πράξης 30 (Αρχείο 1) (Αρχείο 2)

Ενημέρωση για Εκπαιδευτικούς (Ανακοίνωση)

Τοποθετήσεις σε Λειτουργικά Κενά στο Μουσικό Σχολείο Αθήνας - Πράξη 29/8-9-2016 (Αρχείο)

Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου - Πράξη 29/8-9-2016 (Αρχείο)

Απόσπαση λόγω Υπεραριθμίας - Πράξη 29/8-9-2016 (Αρχείο)

Ανάθεση Προσωρινής Άσκησης Καθηκόντων Διευθυντή Σχολικής Μονάδας (Αρχείο)

Λειτουργικά Κενά (Γενικών Ειδικοτήτων) (Τεχνικών Ειδικοτήτων)

Λειτουργικά Κενά για Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Γυμνάσιο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», 1ο Πειρ. Γ/σιο Αθηνών, 1ο Πειρ. ΓΕΛ Αθηνών, 2ο Πειρ. Γ/σιο Αθηνών, 2ο Πειρ. ΓΕΛ Αθηνών και Π.Σ.Π.Α. (Αρχείο)