Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου - Πράξη 31/12-9-2016 (Αρχείο)

Διευκρίνιση για την Πράξη 30 (Αρχείο)

Πράξη 30/9-9-2016 Β' Μέρος

(Προσωρινή Τοποθέτηση-Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ-Τοποθέτηση από άλλο ΠΥΣΔΕ για το Διδακτικό Έτος)

Εξέταση Ενστάσεων (Αρχείο)

Συμπληρωματική Ανακοίνωση Πράξης 30 (Αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο Ορθό Πράξης 30 (Αρχείο 1) (Αρχείο 2)

Ενημέρωση για Εκπαιδευτικούς (Ανακοίνωση)