Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Συμπληρωματικό Κενό στο Ειδικό Σχολείο Αθηνών Κλάδου ΠΕ01 και Διόρθωση Ωρών του Κενού στον Κλάδο ΠΕ08 στο Ε.Ε.Ε.Κ. Κωφών Βαρήκοων (Αρχείο)

Ανακοινοποίηση Λειτουργικών Κενών και Υποβολή Αιτήσεων για Απόσπαση λόγω Υπεραριθμίας, Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου, Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ, Απόσπαση εντός του ίδιου ΠΥΣΔΕ και Τοποθετήσεις από άλλο ΠΥΣΔΕ (Έγγραφο) (Λειτουργικά Κενά)

Ανακοινοποίηση στο Ορθό ως προς τις Ώρες του Κλάδου ΠΕ02 στα Τμήματα Ένταξης του 40ου Γυμνασίου Αθηνών (Αρχείο)

Αιτήσεις Εκπαιδευτικών για εξ Ολοκλήρου Διάθεση ή Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου στην Α΄ Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Αρχείο)

Λειτουργικά Κενά ΣΜΕΑΕ & Τμημάτων Ένταξης και Υποβολή Αιτήσεων (Ανακοίνωση)

Λειτουργικά Κενά και Υποβολή Αίτησης Αποσπασμένων απο άλλα ΠΥΣΔΕ στο Α΄ ΠΥΣΔΕ Αθηνών (Ανακοίνωση) (Λειτουργικά Κενά)

Ορισμός Προσωρινού Διευθυντή στο Μουσικό Σχολείο Αθηνών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθηνών (Αρχείο)

Οριστική Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών Διαφόρων Κλάδων σε Εναπομείναντα Οργανικά Κενά, οι οποίοι βρίσκονται στη Διάθεση του Α’ ΠΥΣΔΕ Αθηνών - Πράξη 23/3-8-2016 (Αρχείο)

Εξέταση Ένστασης Εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ06 – Τροποποίηση ως προς τις Οριστικές Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών του Κλάδου ΠΕ06 - Πράξη 22/1-8-2016 (Αρχείο)

Εξέταση Ενστάσεων Εκπαιδευτικών - Πράξη 22/1-8-2016 (Αρχείο)