Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Ανακοινοποίηση στο Ορθό Πράξης 30 (Αρχείο 1) (Αρχείο 2)

Συμπληρωματική Ανακοίνωση Πράξης 30 (Αρχείο)

Εξέταση Ενστάσεων (Αρχείο)

Πράξη 30/9-9-2016 Β' Μέρος

(Προσωρινή Τοποθέτηση-Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ-Τοποθέτηση από άλλο ΠΥΣΔΕ για το Διδακτικό Έτος)

Διευκρίνιση για την Πράξη 30 (Αρχείο)

Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου - Πράξη 31/12-9-2016 (Αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο Ορθό Μέρους της Πράξης 32/13-9-2016 ως προς τις Τοποθετήσεις των Αποσπασμένων Εκπαιδευτικών από άλλο ΠΥΣΔΕ (Αρχείο)