Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Τοποθετήσεις σε Λειτουργικά Κενά στο Μουσικό Σχολείο Αθήνας - Πράξη 29/8-9-2016 (Αρχείο)

Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου - Πράξη 29/8-9-2016 (Αρχείο)

Απόσπαση λόγω Υπεραριθμίας - Πράξη 29/8-9-2016 (Αρχείο)

Ανάθεση Προσωρινής Άσκησης Καθηκόντων Διευθυντή Σχολικής Μονάδας (Αρχείο)

Λειτουργικά Κενά (Γενικών Ειδικοτήτων) (Τεχνικών Ειδικοτήτων)

Λειτουργικά Κενά για Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Γυμνάσιο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», 1ο Πειρ. Γ/σιο Αθηνών, 1ο Πειρ. ΓΕΛ Αθηνών, 2ο Πειρ. Γ/σιο Αθηνών, 2ο Πειρ. ΓΕΛ Αθηνών και Π.Σ.Π.Α. (Αρχείο)

Ανάθεση Προσωρινής Άσκησης Καθηκόντων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων (Αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο Ορθό της Πράξης 28 - Προσωρινή Τοποθέτηση (Αρχείο)

Διευκρίνιση για την Υποβολή Αιτήσεων (Αρχείο)

Προσωρινές Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών απο άλλο ΠΥΣΔΕ για λίγες Ημέρες - Πράξη 28/5-9-2016 (Αρχείο)